Mesaj

Kasım Ayı Aylık Eğitim Planı Örneği-2

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ AYLIK EĞİTİM PLANI

     OKUL ADI                    :
     YAŞ GRUBU (AY)        :
     ÖĞRETMEN ADI         :
     AY                                   :
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİM:
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.)
Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar. (Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler. Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.
Kazanım 4. Nesneleri sayar.(Göstergeleri:İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar. Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.)
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.(Göstergeleri: Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü, miktarını söyler.)
Kazanım 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.(Göstergeleri: Nesne/varlıkları birebir eşleştirir. Nesne/varlıkları rengine, şekline, büyüklüğüne göre eşleştirir.)
Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır. Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler.
Kazanım 21: Atatürk’ü tanır.( Göstergeleri: Atatürk'ün hayatıyla ilgili belli başlı olguları söyler. Atatürk’ün kişisel özelliklerini söyler.)
DİL GELİŞİMİ
Kazanım 1. Sesleri ayırt eder. (Göstergeleri: Sesin kaynağının ne olduğunu söyler. Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler.)
Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. (Göstergeleri: Konuşma sırasında göz teması kurar. Jest ve mimikleri anlar. Konuşurken jest ve mimikleri kullanır. Konuşmayı başlatır/sürdürür/sonlandırır. Sohbete katılır. Konuşmak için sırasını bekler. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. (Göstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar.)
Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar. (Göstergeleri: Sözel yönergeleri yerine getirir.)
Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. (Göstergeleri:Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar/sorulara cevap verir. Dinledikleri/izlediklerini başkalarına anlatır. Dinledikleri/izlediklerini resim/müzik /drama/ şiir/ öykü yoluyla sergiler.
MOTOR GELİŞİMİ
Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar. (Göstergeleri: Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar. Yönergeler doğrultusunda yürür/ koşar. Engelin üzerinden atlar. Belli bir yüksekliğe zıplar)
Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar. (Göstergeleri: Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder. )
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.(Göstergeleri: Nesneleri toplar, takar, çıkarır. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser/yapıştırır, değişik şekillerde katlar. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. Nesnelerikopartır/yırtar, sıkar. Malzemelere elleriyle/araç kullanarak şekil verir. Kalemi doğru tutar. Kalem kontrolünü sağlar. Çizgileri istenilen nitelikte çizer.)
Kazanım 5: Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. (Göstergeleri: Bedenini kullanarak ritim çalışması yapar. Nesneleri kullanarak ritim çalışması yapar.
Vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.)
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM
Kazanım 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. (Göstergeleri: Başkalarının duygularının nedenlerini söyler. Başkalarının duygularının sonuçlarını söyler.)
Kazanım 7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. (Göstergeleri: Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.)
Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir. (Göstergeleri: Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir. Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.)
Kazanım 11. Atatürk ile ilgili etkinliklerde sorumluluk alır. (Göstergeleri: Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır. Atatürk ile ilgili duygu ve düşüncelerini farklı etkinlerle ifade eder)
Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar. (Göstergeleri: Nezaket kurallarına uyar.)
Kazanım 14: Sanat eserlerinin değerini fark eder. Göstergeleri:Sanat eserlerinde gördüklerini ve işittiklerini söyler.
Kazanım 15. Kendine güvenir. (Göstergeleri: Grup önünde kendini ifade eder. )

ÖZBAKIM BECERİLERİ
Kazanım 1: Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular. (Göstergeleri: Elini/yüzünü yıkar. Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar.)
Kazanım 3. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar. (Göstergeleri: Ev ve okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır, toplar, yerleştirir.)
Kazanım 4. Yeterli ve dengeli beslenir. (Göstergeleri: Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer. )
Kazanım 5. Dinlenmenin önemini açıklar. (Göstergeleri: Kendisi için dinlendirici olan etkinliklerin neler olduğunu söyler. Dinlendirici etkinliklere katılır.)
Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur. (Göstergeleri: Tehlikeli olan durumları söyler.Malzemeleri kullanır. Çevre temizliği ile ilgili araç ve gereçleri kullanır.)

KAVRAMLAR:
Sayı(1)         Renk(Ana renkler)       Geometrik şekil(daire-üçgen)       Miktar( ağır-hafif, boş-dolu)      Duygu(mutlu-üzgün-kızgın
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
Kızılay Haftası(29 Ekim-4 Kasım)
• Atatürk Haftası (10-16 Kasım)
• Öğretmenler Günü (24 Kasım)
ALAN GEZİLERİ
- Velilerin de katılımıyla okulda düzenlenen törende, okul müdürü ve diğer öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlanır.
- Tiyatroya çocuk oyununa gezi düzenlenir.
AİLE KATILIMI
Okula Atatürk resmi göndermeleri ve çocuklarıyla birlikte Atatürk ile ilgili sohbet etmeleri için not yazılır.
- Öğretmenler günü beraber kutlanır.
DEĞERLENDİRME:
ÇOCUKLAR:

 

PROGRAM:

 

ÖĞRETMEN:

 

 

*Eğitim yılı boyunca her çocuk için “Gelişim Gözlem Formu” doldurulur. Eylül ayında “Okul Tanıtım ve Aile Tanıma Dosyasında Bulunan  Formlar” , “Aile Eğitimi İhtiyaç Belirleme Formu” ve  “Aile Katılımı Tercih Formu” uygulanır. Eylül, Ocak ve Haziran aylarında her çocuk için“Gelişim Raporu” doldurulur.

Word Sayfası Olarak İndir

Joomla templates by a4joomla