^Yukarı Cık
  
  
  
Get Adobe Flash player

Mevsimler

ETKİNLİK PLANI

OKUL ADI :

TARİH:      

ÖĞRETMENİN ADI :

YAŞ GRUBU             :

ETKİNLİK  ADI : Mevsimler

ETKİNLİK TÜRÜ      : Müzik ve Sanat Etkinliği (Mevsimler)

KAZANIM VE GÖSTERGELER
BİLİŞSEL GELİŞİM:
Kazanım1.Nesne/durum/olaya dikkatini verir. (Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.)
Kazanım3.Algıladıklarını hatırlar.(Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.)
MOTOR GELİŞİMİ:
Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder. ( Göstergeleri: Bedenini, nesneleri ve vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar. Basit dans adımlarını yapar. Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.)
SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİMİ:
Kazanım3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder. (Göstergeleri: Duygu düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.)
DİL  GELİŞİMİ:
Kazanım1.Sesleri ayırt eder. (Göstergeleri: Sesin geldiği yönü söyler. Sesin kaynağının ne olduğunu söyler. Verilen sese benzer sesler çıkarır.)
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır. (Göstergeleri: Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır. Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar.)

 

MATERYALLER: Ritm Aletleri, müzik cd’si
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR:  Mevsimler

ÖĞRENME SÜRECİ
    Mevsimler
Öğretmen daha önce öğrendikleri mevsimler şarkısını tekrar ettirir ve ardından ritm aletlerini verir. Ritm aletlerini tek tek tanıtır, kullanım şekillerini gösterir. Küçük denemelerin ardından şarkıyla ritm aletleri birleştirilerek seslendirilir.
            Müzik etkinliğinden hemen sonra hava olaylarının mevsimlerde nasıl meydana geldiği konuşulur. Ve “Yağmur, Kar, Fırtına” oyunu oynanır.       
Yağmur, Kar, Fırtına
Çocuklarla birlikte sınıfın ortasında toplanır. Oyunun kuralları anlatılır. Çocukların oyunu ve kuralları anladıklarından emin olunur. Daha sonra sözcükler sıralı ve yavaş daha sonra hızlı ve karışık söylenilerek oynanır.
Öğretmen YAĞMUR dediğinde çocuklar oldukları yerde koşma hareketi yaparlar. FIRTINA dediğinde oldukları yerde sallanırlar. KAR dediğinde yürüme hareketi yaparlar. Öğretmen bu üç kelimeyi önce sıralı daha sonra karışık halde, bazen de aynı kelimeyi üst üste söyleyerek çocukları yanıltmaya çalışır. Şaşıran çocuk oyun dışı kalır. En son hiç şaşırmadan oyunu sürdüren çocuğa kadar oyun sürdürülür. Başarılı olan çocuk ödüllendirilir.
Oyun çocukların ilgi ve isteklerine göre tekrarlanır. İstenildiği takdirde sözcüklere farklı hareketler bulunabilir, sözcükler değiştirilebilir ya da yeni bir sözcük eklenilerek oyun sürdürülebilir. 
.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
Çocukların ritm aletlerini doğru tanıması ve doğru sesler çıkarmaları için özenli bir çalışma yapılmalıdır. Bu sayede hoş sesler ortaya çıkacak ve müzikten zevk alacaklardır

DEĞERLENDİRME
Etkinlik bitiminde çocuklara aşağıdaki sorular yöneltilebilir;
      Mevsimler nelerdi?
      Müzik aletleri sırayla hangi sesleri çıkardı?
      Hangi müzik aletinin sesini daha çok sevdiniz?
            Bu ses neye benziyordu?
AİLE KATILIMI

ÖNERİLEN DİĞER ETKİNLİKLER
. Şarkı CD’den dinletilebilir ve müzik eşliğinde tekrar edilebilir.

UYARLAMA

Word Sayfası Olarak İndir
Copyright © 2013. Anaokullu.Net Rights Reserved.