^Yukarı Cık
  
  
  
Get Adobe Flash player

Kasım Ayı Aylık Eğitim Planı Örneği

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ AYLIK EĞİTİM PLANI

     OKUL ADI                    :
     YAŞ GRUBU (AY)        :
     ÖĞRETMEN ADI         :
     AY                                   :
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİMLE İLGİLİ KAZANIMLAR, GÖSTERGELERİ
Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
Göstergeleri:
Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler.
İpuçlarını birleştirerek tahminini söyler.
Gerçek durumu inceler.
Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır
Kazanım 4: Nesneleri sayar.
Göstergeleri:
İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.
Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
Sıra bildiren sayıyı söyler.
Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri:
Nesne/varlığın adını söyler.
Nesne/varlığın rengini söyler.
Nesne/varlığın şeklini söyler.
Nesne/varlığın büyüklüğünü söyler.
Nesne/varlığın dokusunu söyler.
Nesne/varlığın sesini söyler.
Nesne/varlığın kokusunu söyler.
Nesne/varlığın tadını söyler.
Nesne/varlığın miktarını söyler.

Kazanım 6: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
Göstergeleri:
Nesne/varlıkları birebir eşleştirir.
Nesne/varlıkları rengine göre ayırt eder, eşleştirir.
Nesne/varlıkları şekline göre ayırt eder, eşleştirir.
Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre ayırt eder, eşleştirir.
Nesne/varlıkları uzunluğuna göre ayırt eder, eşleştirir.
Nesne/varlıkları dokusuna göre ayırt eder, eşleştirir.
Nesne/varlıkları sesine göre ayırt eder, eşleştirir.
Nesne/varlıkları yapıldığı malzemeye göre ayırt eder, eşleştirir.
Nesne/varlıkları tadına göre ayırt eder, eşleştirir.
Nesne/varlıkları kokusuna göre ayırt eder, eşleştirir.
Nesne/varlıkları miktarına göre ayırt eder, eşleştirir.
Nesne/varlıkları kullanım amaçlarına göre ayırt eder, eşleştirir.
Kazanım 14: Nesnelerle örüntü oluşturur.
Göstergeleri:
Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur.
En çok üç öğeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler.
Bir örüntüde eksik bırakılan öğeyi tamamlar.
Kazanım 15: Parça-bütün ilişkisini kavrar.
Göstergeleri:
Bir bütünün parçalarını söyler.
Bir bütünü parçalara böler.
Bütün ve yarımı gösterir.
Parçaları birleştirerek bütün elde eder.
Kazanım 16: Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
Göstergeleri:
Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler.
Nesne grubundan belirtilen sayı kadar nesneyi ayırır.
Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar.
Göstergeleri:
Bir olayın olası nedenlerini söyler.
Bir olayın olası sonuçlarını söyler
DİL GELİŞİMİYLE İLGİLİ KAZANIMLAR, GÖSTERGELERİ
Kazanım 1: Sesleri ayırt eder.
Göstergeleri:
Sesin geldiği yönü söyler.
Sesin kaynağının ne olduğunu söyler.
Sesin özelliğini söyler.
Sesler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler.
Verilen sese benzer sesler çıkarır
Kazanım 2: Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin hızını ayarlar.
Kazanım 6: Sözcük dağarcığını geliştirir.
Göstergeleri:
Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar.
Zıt anlamlı sözcükleri kullanır.
Eş anlamlı sözcükleri kullanır.
Eş sesli sözcükleri kullanır.
Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
Göstergeleri:
Dinledikleri/izlediklerini açıklar.
Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.
Kazanım 9: Sesbilgisi farkındalığı gösterir.
Göstergeleri:
Sözcüklerin başlangıç seslerini söyler.
Sözcüklerin sonunda yer alan sesleri söyler.
Aynı sesle başlayan sözcükler üretir.
MOTOR GELİŞİMLE İLGİLİ KAZANIMLAR, GÖSTERGELERİ
Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar.
Yönergeler doğrultusunda yürür.
Yönergeler doğrultusunda koşar.
Engelin üzerinden atlar.
Belirlenen noktadan çift ayakla ileriye doğru atlar.
Kazanım 2: Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Atlama ile ilgili denge hareketlerini yapar.
Başlama ile ilgili denge hareketlerini yapar.
Denge tahtası üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.
Kazanım 3: Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Atılan topu elleri ile tutar.
Küçük topu tek elle yerden yuvarlar.
Raket/sopa ile sabit topa vurur.
Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar.
Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Nesneleri toplar.
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Malzemeleri yapıştırır.
Malzemelere elleriyle şekil verir.
SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİMLE İLGİLİ KAZANIMLAR, GÖSTERGELERİ
Kazanım 1: Kendisine ait özellikleri tanıtır.
Göstergeleri:
Adını/soyadını söyler.
Yaşını söyler.
Fiziksel özelliklerini söyler.
Duyuşsal özelliklerini söyler.
Kazanım 2: Ailesiyle ilgili özellikleri tanıtır.
Göstergeleri:
Anne/babasının adını, soyadını, mesleğini vb. söyler.
Anne/babasının saç rengi, boyu, göz rengi gibi fiziksel özelliklerini söyler.
Teyze/amca gibi yakın akrabalarının isimlerini söyler.
Telefon numarasını söyler.
Evinin adresini söyler.
Kazanım 3: Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Göstergeleri:
Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.
Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.
Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.
Kazanım 8: Farklılıklara saygı gösterir.
Göstergeleri:
Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler.
İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler.
Etkinliklerde farklı özellikteki çocuklarla birlikte yer alır.
Kazanım 15: Kendine güvenir.
Göstergeleri:
Kendine ait beğendiği ve beğenmediği özelliklerini söyler.
Grup önünde kendini ifade eder.
Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler.
Gerektiğinde liderliği üstlenir.
ÖZBAKIM BECERİLERİYLE İLGİLİ KAZANIMLAR, GÖSTERGELERİ
Kazanım 1: Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.
Göstergeleri:
Elini/yüzünü yıkar.
Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar
Kazanım 2: Giyinme ile ilgili işleri yapar.
Göstergeleri:
Giysilerini çıkarır.
Giysilerini giyer.
Kazanım 4: Yeterli ve dengeli beslenir.
Göstergeleri:
Yiyecek ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer.
Öğün zamanlarında yemek yemeye çaba gösterir.
Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir.
Kazanım 6: Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır.
Göstergeleri:
Beden temizliğiyle ilgili malzemeleri kullanır.
Çevre temizliğiyle ilgili araç ve gereçleri kullanır.
KAVRAMLAR:
• Renk kavramı(kırmızı, sarı)
• Sayı kavramı (1’den 10'a kadar ritmik sayma)
• 1,2,3,sayılarını yazma
•  kenar-köşe
• büyük-orta-küçük  • ağır-hafif
• ön-arka
• sert-yumuşak
•sıcak-soğuk ılık
•mutlu,üzgün • daire -üçgen   
•  hızlı, yavaş  
•önce, şimdi, sonra
BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
• Kızılay Haftası ( 29 Ekim- 4 Kasım
• Atatürk Haftası ( 10- 16 Kasım )
• Öğretmenler Günü ( 24 Kasım)
ALAN GEZİLERİ
—Kızılay il merkezine gezi düzenlenir
— Asker velilerden biri okula davet edilir
 —Yaşlı bir öğretmen ziyareti

AİLE KATILIMI
• Atatürk ile ilgili şiir çalışmasının desteklenmesi

• Her çocuğun ailesi ile birlikte bir aileye ya da çocuğa maddi yada manevi destek olmasını sağlama

DEĞERLENDİRME:
ÇOCUKLAR:

PROGRAM:

 

ÖĞRETMEN:

 

 

 

 

*Eğitim yılı boyunca her çocuk için “Gelişim Gözlem Formu” doldurulur. Eylül ayında “Okul Tanıtım ve Aile Tanıma Dosyasında Bulunan  Formlar” , “Aile Eğitimi İhtiyaç Belirleme Formu” ve  “Aile Katılımı Tercih Formu” uygulanır. Eylül, Ocak ve Haziran aylarında her çocuk için“Gelişim Raporu” doldurulur.

Word Sayfası Olarak İndir
1
Copyright © 2013. Anaokullu.Net Rights Reserved.