^Yukarı Cık
  
  
  
Get Adobe Flash player

Ekim Ayı Aylık Eğitim Planı Örneği

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ AYLIK EĞİTİM PLANI

OKUL ADI                    :
YAŞ GRUBU (AY)        :
ÖĞRETMEN ADI         :
AY                                   :EKİM
KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
BİLİŞSEL GELİŞİMLE İLGİLİ KAZANIMLAR, GÖSTERGELERİ
Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
Göstergeleri:
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.
Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.
Göstergeleri:
Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.
Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.
Kazanım 4. Nesneleri sayar.
Göstergeleri:
İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.
Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.
Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.
Sıra bildiren sayıyı söyler.
10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler.
Kazanım 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler.
Göstergeleri:
Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu, sesini, kokusunu, yapıldığı malzemeyi, tadını, miktarını ve kullanım amaçlarını söyler.
Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.
Göstergeleri:
Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler.
Geometrik şekillerin özelliklerini söyler.
Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir.)
DİL GELİŞİMİYLE İLGİLİ KAZANIMLAR, GÖSTERGELERİ
Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.
Göstergeleri:
Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
Konuşurken/şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar.
Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.
Göstergeleri:
Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar.
Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler
Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.
Zıt anlamlı sözcükleri kullanır.
Eş anlamlı ve eş sesli sözcükleri kullanır.
Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

MOTOR GELİŞİMLE İLGİLİ KAZANIMLAR, GÖSTERGELERİ
Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır.
Atlama, konma, başlama, durma ile ilgili denge hareketlerini yapar.
Tek ayak üzerinde durur.
Tek ayak üzerinde sıçrar.
Bireysel ve eşli olarak denge hareketleri yapar.
Çizgi üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.
Denge tahtası üzerinde yönergeler doğrultusunda yürür.
Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder.
Küçük top ile omuz üzerinden atış yapar.
Atılan topu elleri ile tutar.
Koşarak duran topa ayakla vurur.
Küçük topu tek elle yerden yuvarlar.
Raket/sopa ile sabit topa vurur.
Topu olduğu yerde ritmik olarak sektirir.
Farklı boyut ve ağırlıktaki nesneleri hedefe atar.
İp atlar.
Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
Göstergeleri:
Nesneleri toplar.
Nesneleri kaptan kaba boşaltır.
Nesneleri üst üste dizer
Nesneleri yan yana  dizer.
Nesneleri  iç içe dizer.
Nesneleri takar.
Nesneleri çıkarır,
Nesneleri ipe vb. dizer.
Nesneleri değişik malzemelerle bağlar.
Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.
Malzemeleri keser.
Malzemeleri yapıştırır.
Malzemeleri değişik şekillerde katlar.
Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.
Nesneleri kopartır/yırtar, sıkar,  çeker/gerer, açar/kapar.
Malzemelere elleriyle şekil verir.
Malzemelere araç kullanarak şekil verir.
Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.
Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
Göstergeleri:
Bedenini, nesneleri ve vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar.
Basit dans adımlarını yapar.
Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.
Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİMLE İLGİLİ KAZANIMLAR, GÖSTERGELERİ
Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder
Göstergeleri:
Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder. 
Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.
Kazanım 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.
Göstergeleri:
Olumsuz duygularını olumlu sözel ifadeler kullanarak açıklar.
Olumsuz duygularını olumlu davranışlarla gösterir
Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.

ÖZBAKIM BECERİLERİYLE İLGİLİ KAZANIMLAR, GÖSTERGELERİ
Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular.
Göstergeleri:
Saçını tarar,
Dişini fırçalar,
Elini, yüzünü yıkar,
Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar.
Kazanım 2. Giyinme ile ilgili işleri yapar.
Göstergeleri:
Giysilerini çıkarır, giyer, düğme açar/kapar, ayakkabı bağcıklarını çözer/bağlar.
Kazanım 3. Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar
Göstergeleri:
 Ev ve okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır, toplar, katlar, asar, yerleştirir.

KAVRAMLAR:
Kırmızı,Daire,Büyük-Küçük,Sarı,Sayı Kavramı(1)

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
Hayvanları Koruma Günü-4 Ekim
Dünya Çocuk Günü -      Ekim ayının ilk pazartesi günü
Cumhuriyet Bayramı -   29 Ekim
ALAN GEZİLERİ

AİLE KATILIMI

DEĞERLENDİRME:
ÇOCUKLAR:

PROGRAM:

ÖĞRETMEN:

Word Sayfası Olarak İndir
1
Copyright © 2013. Anaokullu.Net Rights Reserved.